Agenda

In de loop van het jaar kunnen er wijzigingen optreden in de agenda. Het is goed om daar rekening mee te houden en de agenda regelmatig te bekijken. Mocht u zeker willen weten of een activiteit wel of niet doorgaat, neemt u dan contact op met de mentor van uw kind.

Klik op de oranje woorden/zinnen voor meer informatie.

Voor het vakantierooster kijkt u op de pagina Roosters

maandag 16 april 2018 t/m vrijdag 27 april 2018
Examentraining
dinsdag 17 april 2018
Definitieve vakkenpakketkeuze M2/M3/H3
donderdag 19 april 2018
Finale The Music Challenge
maandag 23 april 2018
14.45-15.45 uur Vergadering Leerlingenraad
maandag 23 april 2018
Vergadering (P)MR
dinsdag 24 april 2018
Inleveren akkoordverklaring
woensdag 25 april 2018
Afsluitingsactiviteit Mavo 4
donderdag 26 april 2018
7e en 8e uur overstaptoets wiskunde m4 --> h4
vrijdag 27 april 2018
Koningsdag
vrijdag 27 april 2018 t/m zondag 13 mei 2018
Meivakantie
maandag 14 mei 2018
Begin school
maandag 14 mei 2018 t/m vrijdag 18 mei 2018
Stageweek
maandag 14 mei 2018 t/m dinsdag 29 mei 2018
Centraal Schriftelijk Eindexamen
woensdag 16 mei 2018
Begin Ramadan
maandag 21 mei 2018
2e Pinksterdag - lesvrij
maandag 28 mei 2018 t/m vrijdag 01 juni 2018
Diataal B1
woensdag 30 mei 2018
vanaf 4e uur: Artis M3
donderdag 31 mei 2018
Eindfeest
maandag 04 juni 2018 t/m vrijdag 08 juni 2018
Rekentoets M3/H4
dinsdag 05 juni 2018
Poezieproject

Openingstijden leerlingenadministratie

De leerlingenadministratie is dagelijks op de volgende tijden geopend:

08.00-08.25 uur

10.15-10.35 uur (1e pauze)

12.15-12.50 uur (2e pauze)

14.30-14.45 uur (3e pauze)