PTA

In het PTA staat per vak hoe het schoolexamen (SE) is opgebouwd.

Meer informatie
Downloads

Op deze pagina vindt u allerlei belangrijke documenten die u kunt downloaden.

Bekijk de downloads
Overgangsnormen

Bekijk de overgangsnormen, zodat je weet waar je aan toe bent!

Download de overgangsnormen

14 dagen regel bij absentie

Te laat komen en absenties gaan ten koste van de schoolprestaties. Daarom zetten we hier flink op in.

14-dagen regel

Afkortingen van de vakken op de CSB

De vakken waarin de leerlingen les krijgen, worden over het algemeen aangeduid met een afkorting.

Vakken op de CSB

Kluisjes op de CSB

Alle leerlingen hebben de mogelijkheid een kluisje te huren. Je betaalt hiervoor
€ 13,50 huur. Voor het gebruik van de kluisjes gelden een aantal spelregels.

Bekijk de spelregels

De 10 geboden van de CSB

De belangrijkste regels die wij op onze school hanteren zijn de zgn. 10 geboden.

10 geboden