Kleine school, dus veel doen en veel aandacht

De CSB is een kleine scholengemeenschap. Daarom hebben we veel tijd en aandacht voor elke leerling. En ook de ruimte om echt iets met ze te ondernemen. Bij de CSB zit je niet snel stil. Elke leerling is anders, elke leerling leert op zijn of haar manier.Door de opzet van de school kunnen we de kinderen op een prettige manier uitdagen om te laten zien wat ze kunnen. Een school met degelijk onderwijs en een geweldige sfeer, waar we ook als docenten erg van genieten. Een prettige bijkomstigheid van een relatief kleine scholengemeenschap is dat de leerlingen zich hier al snel thuis voelen en dat ook de sfeer in het docentenkorps heel goed is.

Leren gaat veel beter als je lekker in je vel zit en je veilig voelt.

Leerlingenzorg en passend onderwijs

Op onze school hebben we dagelijks te maken met leerlingen die van elkaar verschillen en ook verschillen in de aanpak die ze nodig hebben. In het kader van passend onderwijs hebben wij een ondersteuningsprofiel opgesteld. Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte die binnen dat profiel valt, zijn welkom op onze school. In voorkomende gevallen wordt in overleg met de ouders en de basisschool de zorgcoõrdinator betrokken bij de aanmeldingsprocedure.

Voor meer informatie: zie onze schoolgids.

Huiswerkbegeleiding 2017-2018

Heb je moeite met het plannen van je huiswerk? Word je snel afgeleid bij het maken van je huiswerk? Dan is de naschoolse huiswerkbegeleiding vast iets voor jou. Kijk voor meer informatie op de website van Moll Huiswerkbegeleiding: https://www.mollhuiswerkbegeleiding.nl

Klik hier voor meer informatie.

Contactpersoon

Op de CSB moet je je prettig kunnen voelen. Dat geldt voor iedereen: de rector, het OOP, de docenten en natuurlijk ook voor jou. Omdat we dat veilige klimaat met z’n allen heel belangrijk vinden, hebben we op onze school afspraken gemaakt om dit veilige klimaat te bewaken.

Lees meer

Verzuimbeleid

Klik hier voor het verzuimbeleid op de CSB.

GGD

Wat doet de GGD op scholen? Klik hier voor informatie.