Ben je op zoek naar een leuke middelbare school?

Elk uur een andere docent, geen eigen lokaal, nieuwe vakken en meer huiswerk …

Het voortgezet onderwijs betekent voor de brugklassers in allerlei opzichten een nieuwe start waarnaar met spanning en enthousiasme wordt uitgekeken.

Op de CSB bieden wij 4 soorten brugklassen aan:

  • Brugklassen met Mavo-niveau
  • Brugklassen met Mavo/Havo-niveau, zgn. Havo-kansklas
  • Brugklassen met Havo-niveau
  • Brugklassen met Havo/Vwo-niveau (3 jarige brugklas)

Op grond van de informatie bij de toelating wordt de leerling in een van de brugklassen geplaatst.

 

Ontdek wat jij leuk vindt!

Meer dan vroeger staat de lesstof dicht bij de leefwereld van de leerlingen. Ook wordt veel aandacht besteed aan het bijbrengen van vaardigheden, zoals spreekvaardigheid en presentatie.

Leerlingen krijgen in het eerste brugklasjaar veel aangeboden. Zo ontdekken ze wat ze echt leuk vinden en waar ze echt ondernemend van worden. Dit helpt hen om vervolgens steeds meer een richting te kiezen. Natuurlijk gebeurt dit onder begeleiding van hun mentor en de andere docenten.