Philo Cörvers

Decaan van de CSB


Aanwezig: maandag t/m woensdag

corvers@csb-amsterdam.nl
020 – 301 2918

Het decanaat op de CSB is gericht op Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) en behoort als zodanig tot de tweedelijns begeleiding. De eerstelijns begeleiding ligt in handen van de mentor, die in die rol een regelmatiger contact met de leerlingen heeft dan de decaan. De LOB activiteiten worden over meer jaren verspreid en zijn te verdelen in vier onderdelen.

  1. Oriënteren: algemene informatie verzamelen en een globaal beeld vormen van de mogelijkheden.
  2. Verkennen: selecteren van informatie en meer gericht op onderzoek uitgaan.
  3. Verdiepen: verdere selectie en zelf ervaren.
  4. Knoop doorhakken: afronding en evaluatie van het proces en aanmelding.

Om dit proces te ondersteunen maken wij tijdens de mentoruren gebruik van:

  • Speciaal LOB materiaal
  • Voorlichtingsdagen
  • Het volgen van gastlessen op HBO en universiteit
  • Het bezoeken van meeloopdagen op zowel HBO, MBO als universiteit.

Uiteindelijk gaat het erom dat je een antwoord krijgt op de vragen als: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Het spreekt voor zich dat de mentor en de decaan deze processen van nabij zullen volgen. En natuurlijk kun je ze altijd benaderen voor advies of informatie.

Decanaat Mavo


Je staat aan het stuur

We hebben de beschikking over een programma dat je gaat volgen tijdens de studieles en dat je gaat helpen bij het maken van goede keuzes. Dit programma heet LOB.

Het LOB-programma volg je niet alleen op school. Het is de bedoeling dat je alvast gaat snuffelen aan de opleidingen en beroepen die jou interesseren door bijvoorbeeld open dagen te bezoeken. Door met je mentor/je ouders/je vrienden of met mevrouw Corvers hierover te praten, kom je er achter of een opleiding of beroep bij je past.

Meer informatie

Decanaat Havo/Vwo


Je staat er nooit alleen voor

Om een goede studie te kiezen die bij je past en die je leuk vindt, moet je op tijd beginnen met je te oriënteren op opleidingen en beroepen en met nadenken over de toekomst, ook al lijkt die nog zo ver weg.

Gelukkig  sta je daar niet alleen voor en krijg je hier op school hulp van de mentor en van de decaan. De decaan begeleidt je profielkeuze, dus welk vakkenpakket het beste bij jou past. Ook begeleidt zij je bij je studiekeuze voor je vervolgopleiding. Die begeleiding gebeurt met de hele klas, met kleine groepjes en ook met persoonlijke gesprekken.

Meer informatie

DeDecaan.net


Het decanaat online

Voor al het laatste, actuele nieuws omtrent het decanaat op de CSB, voor het doorgeven van je vakkenpakket-, sector-, profiel- en studiekeuze, voor het digitaal ondertekenen van je keuze door je ouder(s). Alles is op de sites van DeDecaan.net terug te vinden.

FAQ’s

Hoe moet ik mij als ouder registeren op DeDecaan.net?
Hoe moet ik als ouder een digitale handtekening plaatsen onder de keuze van mijn kind in DeDecaan.net?
Hoe kan ik als ouder de voortgang van mijn kind op DeDecaan.net volgen?