aanmelden

De CSB is aangesloten bij de Kernprocedures Amsterdam en Amstelland. Op deze pagina vind je meer informatie over hoe jij je kan aanmelden voor de CSB.

Kernprocedure Amsterdam

Aanmelding

De kernprocedure Amsterdam werkt met de online aanmelding via ELK. Voor de digitale aanmeldingsperiode (maandag 25 t/m zondag 31 maart 2024 ) krijgen jouw ouders/verzorgers van Stichting ELK een link per mail toegestuurd waarmee je je officieel kan aanmelden voor de loting en matching. Met jouw ELK-nummer als gebruikersnaam (iedereen heeft een eigen ELK-nummer) kan je inloggen. Er verschijnt een lijst met middelbare scholen die passen bij het advies dat je van de basisschool hebt gekregen. Je zet nu officieel, samen met je ouders/verzorgers, de middelbare scholen waar je heen wilt op volgorde van voorkeur. Klaar? Klik dan op bevestigen. Jouw ouders/verzorgers ontvangen van ELK een bevestigingsmail als de aanmelding goed is gelukt.

ELK is het Elektronisch Loket Kernprocedure dat de loting en matching uitvoert. Voor meer informatie over de overstap kunt u kijken op de Schoolkeuze020 website.

Plaatsing

Je hoort 17 april op welke middelbare school je bent ingeloot. Jouw ouders/verzorgers ontvangen een mail met een link naar het ouderportaal van ELK. Daar vinden zij de uitslag van de loting en matching. Kunnen jouw ouders/verzorgers de mail niet vinden? Dan kunnen zij op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur bellen naar de Servicedesk van ELK via 020 81 19 944.

Alle leerlingen die bij ons geplaatst worden krijgen vervolgens een brief met daarin een link naar ons aanmeldingsformulier.

Kernprocedure Amstelland

Aanmelding

Inschrijvingsperiode voor leerlingen die meedoen aan de Kernprocedure Amstelland: maandag 25 t/m zondag 31 maart 2024.

De Kernprocedure Amstelland maakt voor de aanmelding en het overdragen van leerlingendossiers gebruik van het systeem Elektronisch Loket Kernprocedure (ELK) Amstelland. Het aanmelden op een school voor VO gaat vanaf dit jaar uitsluitend digitaal via het ouderportaal in ELK.

U ontvangt van de basisschool in de week van maandag 18 t/m vrijdag 22 mrt 2024 een e-mail van noreply@elkamstelland.nl met uw inloggegevens voor het ELK ouderportaal. Achterin de schoolkeuzegids staat vermeld hoe u uw kind kunt aanmelden. U kunt deze informatie ook vinden op: www.swvam.nl .

Plaatsing

Alle leerlingen die bij ons geplaatst zijn, ontvangen op 24 april 2024 een brief met daarin een link naar ons aanmeldingsformulier.

Als wij meer aanmeldingen uit de regio Amstelland krijgen dan wij op onze school kunnen plaatsen, zullen wij deelnemen aan de decentrale loting op woensdag 17 april 2024. Alle kinderen die op 17 april uitgeloot zijn en de CSB op eerste voorkeur hebben staan, worden door ons aangemeld voor de centrale plaatsing en loting op 23 april.

Voor alle informatie kan je de Schoolkeuzegids Kernprocedure Amstelland downloaden en bekijken.

Zij-instromer

Zit jij momenteel op een andere middelbare school en wil je overstappen naar de CSB? Ga naar de aanmeldpagina voor zij-instromers voor meer informatie.