Havo

De opleiding duurt 5 jaar.

In vijf jaar wordt een basis gelegd voor het HBO. De Havo-onderbouw duurt drie jaar. In deze jaren zitten de leerlingen in een vaste klas. De eerste twee jaar zijn voorbereidende jaren. In Havo 3 wordt er gewerkt aan een profielkeuze voor de bovenbouw van de Havo. In Havo 4 en 5 hebben de leerlingen een profiel gekozen met de vakken waar zij eindexamen in gaan doen. Leerlingen hebben les in clustergroepen, afhankelijk van het door hen gekozen vakkenpakket, en krijgen meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. De mentor volgt de leerling en stuurt bij waar nodig. Naast het leren in de lessen zijn er veel activiteiten die gericht zijn op een toekomst in het bedrijfsleven. Voorbeelden hiervan zijn: de stageweek, de sollicitatietraining, excursies en bedrijfsbezoeken.

Aan het eind van de schooljaar van de 5e klas worden interne examentrainingen verzorgd.

In de Havo-afdeling is het schoolexamen gespreid over het 4e en 5e jaar. Het Centraal Schriftelijk Eindexamen vindt plaats aan het einde van het 5e jaar.

Loopbaanoriƫntatie (LOB) Vanaf de 3e klas werken de leerlingen met de keuzesite http://hv.csbamsterdam.nl om tot een goed profiel en een goede studiekeuze te komen. In de loop van het 3e jaar kiezen de leerlingen een profiel, dat hun de gelegenheid geeft door te stromen naar een door hen gekozen richting in het HBO.

Voor meer informatie: klik hier.

Havo Top

De CSB is een VECON Business school.

Met het programma van de VECON Business school willen we de leerlingen extra voorbereiden op een economische vervolgopleiding op het HBO.

Klik hier voor meer informatie.

Vwo

De opleiding duurt 6 jaar.

De CSB biedt in het schooljaar 2017/2018 alleen Vwo klas 6 aan.

Vanaf het 4e jaar bereidt onze kleine groep Vwo-leerlingen zich voor op het examen in het door hen zelf gekozen profiel. Leerlingen hebben les in clustergroepen, afhankelijk van hun vakkenpakket. De nadruk ligt op zelfstandig werken en eigen verantwoordelijkheid.

Voor meer informatie over het Vwo klas 6 op de CSB neemt u contact op met de teamleider mevrouw drs. H. Albers.