Tevredenheidsonderzoek mavo/havo/vwo
Binnenkort wordt aan de leerlingen van mavo/havo/vwo gevraagd mee te doen aan een tevredenheidsonderzoek. We willen graag weten wat je van de school vindt, of het veilig is op school, of je tevreden bent over je mentor, of je vindt dat er genoeg buitenschoolse activiteiten zijn, of je inspraak hebt op school en nog veel meer dingen.

Start het tevredenheidsonderzoek hier!
Een oproep van de leerlingenraad

De leerlingenraad zoekt nieuwe leden!

Heb jij een idee over hoe de school kan verbeteren, of sta jij te poppelen om jouw mening met de rest van de school te delen? Dan zoeken wij jou!

Meer informatie over de leerlingenraad vind je op de website of in de brief van de leerlingenraad door te klikken op onderstaande knop.

Brief van de leerlingenraad

Leerlingenraad

Het is leuk en uitdagend om mee te denken over de dagelijkse gang van zaken in school. Daarom heeft de CSB een leerlingenraad. Als jij in de leerlingenraad zit praat je mee over de dingen die in en om de school gebeuren. In overleg met de schoolleiding kunnen er dingen veranderen in de school.

Meer informatie

Medezeggenschapsraad

In de Wet Medezeggenschap Onderwijs (1992) is vastgelegd dat elke school een medezeggenschapsraad (MR) instelt. De MR speelt een belangrijke rol binnen de school. De MR heeft instemmingsrecht ten aanzien van een groot aantal zaken die de school direct betreffen. Op andere vlakken heeft ze adviesrecht.

Meer informatie

Ouderraad

De ouderraad (OR) behartigt de belangen van de ouders en hun kinderen binnen het onderwijs op de CSB. De OR vertegenwoordigt de ouders in gesprekken met de schoolleiding. De OR adviseert de schoolleiding over zaken die de ouders bezighouden, zowel in positieve als in negatieve zin. Er wordt gezocht naar oplossingen voor knelpunten en er worden verbeterpunten bedacht en besproken.

Meer informatie