CSB scholieren die diefstallen van andere scholieren bespreken en hen verplichten een excuusbrief te schrijven.

Het fenomeen jongerenrechtbank is in het najaar van 2014 op 3 Nederlandse scholen gestart en de CSB is een van die scholen. Overgewaaid uit Amerika, waar de formule succes heeft.

Deze rechtbank bestaat uit leerlingen die kleine vergrijpen van andere leerlingen behandelen, zoals diefstal en vechtpartijen. De leerlingen die voor de rechtbank verschijnen, hebben het vergrijp bekend, het gaat niet om de vraag of iemand het gedaan heeft. De maatregelen van de rechtbank variëren van het schijven van een excuusbrief tot het uitvoeren van een taakstraf in de supermarkt waar gestolen is. Het doel van de maatregelen is het herstel van de goede verhoudingen op school en in de buurt. Bij een jongerenrechtbank wordt de schade dus rechtstreeks bij het slachtoffer hersteld – door jongeren onderling.

Pilot

Onze school doet mee aan het pilotproject van de jongerenrechtbank. Onze school is één van de vier Amsterdamse scholen die als eerste in Nederland zo’n rechtbank heeft. In de jongerenrechtbank spreken speciaal daarvoor opgeleide leerlingen van onze school zelf recht over strafbare gevallen en conflicten die zich hier hebben voorgedaan.
De jongerenrechtbank is een initiatief van Stichting Jongerenrechtbanken Nederland, en wordt in samenwerking met de betrokken scholen, rechtbank, openbaar ministerie en politie georganiseerd.

Zelf verantwoordelijkheid nemen

Voor de behandeling van zo’n zaak is het belangrijkste uitgangspunt dat de betrokken leerling zelf verantwoordelijkheid wil nemen voor wat hij of zij heeft gedaan. Samen met de ouders kiest de betrokkene ervoor dat de zaak ter beoordeling wordt voorgelegd aan de jongerenrechtbank. In plaats van dat de schoolleiding of docent een maatregel oplegt, of dat in ergere gevallen aangifte wordt gedaan, krijgt de jongerenrechtbank eerst deze bevoegdheid.

Herstel van wat is misgegaan

Het doel van de behandeling door de jongerenrechtbank is om samen met alle direct betrokkenen een goede uitkomst te vinden, die gericht is op herstel van wat is misgegaan. Dat wil zeggen oplossen in plaats van (alleen) straffen. Op die manier wordt gekeken naar wat nodig en redelijk is om na de gebeurtenis op onze school weer samen met elkaar verder te kunnen.

Officiële beëdiging

In de jongerenrechtbank zitten leerlingen van onze school, die zijn getraind door professionals zoals politiemensen, advocaten, rechters, officieren van justitie en mediators. Elk jaar wordt hiervoor een nieuwe groep leerlingen op basis van vrijwilligheid opgeleid en officieel beëdigd door een rechter in de rechtbank Amsterdam. Uiteraard moeten de ouders het eens zijn met de deelname van hun kind aan dit project.

Begin februari 2017 zijn weer 8 leerlingen van de CSB officieel beëdigd als lid van de jongerenrechtbank van de CSB in de rechtbank aan de Parnassusweg:

uit Havo 4: Eva, Chantal, Merel, Mette, Vida en Raphael en uit Mavo 3: Thierry en Michaela.

Ook zij zullen vanaf nu in staat zijn zaken te behandelen bij ons op school.