Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan

7 februari 2019

Demonstratie voor klimaatverandering

Leerlingen CSB gingen naar Den Haag om mee te demonstreren voor klimaatverandering

CSB'ers demonstreren voor klimaatverandering!

Woensdag (6feb. red) waren leerlingen van de CSB al druk bezig met het beschilderen van leuzen op spandoeken. De volgende dag vertrokken zij met de trein naar Den Haag om te demonstreren voor klimaatverandering. De treinen vanuit Amsterdam zaten tjokvol. Tussen de dagelijkse treinreizigers werden spandoeken al uitgerold en leuzen geroepen. Meer dan tienduizend scholieren kwamen op het Malieveld in Den Haag bijeen om te demonstreren tegen het huidig beleid van de Nederlandse regering.

Het kabinet bedenkt wel plannen om de temperatuurstijging tegen te gaan, maar de uitvoering laar nog steeds op zich wachten. Onze scholieren maken zich zorgen over hun toekomst. Wordt de lucht die we inademen nog wel schoner of blijven benzineauto's en steenkoolverbrandingsovens voorlopig de norm? Moeten zij straks leven in een land dat dreigt onder te lopen? Als de temperatuur op aarde maar blijft oplopen, dan gaan we te maken krijgen met heel veel regen, stormen en hitte. Dat gaat heel veel geld kosten: dijken moeten enorm worden opgehoogd, oogsten mislukken en mensen sterven nu al eerder door luchtverontreiniging.

Logisch dat onze leerlingen zich druk maken en dat ze hun zorg willen delen met de wereld om zich heen. In Belgiƫ demonstreren scholieren elke donderdag. Op het Malieveld in Den Haag roepen scholieren ook op om donderdag volgende week weer te komen. De SP en Groen Links mogen niet op het podium komen om hun zegje te doen. "Nee, dit is door scholieren georganiseerd en geen enkele politieke partij kan van onze actie profiteren." Rutte zie in de media: "Ik vind het een belangrijk signaal dat jonge mensen zo betrokken zijn." Leuk dat Rutte achter onze actie staat, maar er moet natuurlijk minder gepraat worden, het is nu tijd voor actie. Onderwijsminister Arie Slob voelt sympathie voor de scholieren die willen actie voeren, maar doe dit liever niet onder schooltijd, want de leerplicht gaat voor, vindt hij. Scholieren willen dan ook meer organiseren buiten schooltijd om, want sommige kinderen krijgen van hun ouders geen toestemming om weg te blijven van school. Gelukkig hebben veel docenten en ouders van leerlingen op de CSB begrip voor de actie.

CSB'ers stuurden leuke foto's vanuit Den Haag om te bewijzen dat ze niet spijbelden. Het zag er gemoedelijk uit. Wat ontzettend fijn dat alles vreedzaam is gelopen.