Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan

8 januari 2020

Genderdiversiteit in het onderwijs

Uitnodiging voor een symposium over nieuwe inzichten in gender, seksuele integriteit en diversiteit.

Uit onderzoek naar genderdiversiteit in het onderwijs komt steeds naar voren dat lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (kortweg LHBT) leerlingen zich 2 tot 5 keer onveiliger voelen als de gemiddelde leerling. Voor leerlingen is het van belang dat school een veilige omgeving is. Alleen als zij zich prettig voelen, kunnen zij zich gezond ontwikkelen.


De Tweede Kamer heeft in 2013 ingestemd met het voorstel om genderdiversiteit op te nemen in de kerndoelen van basis- en middelbaar onderwijs.


Op maandag 20 januari organiseren wij om die reden voor de leerlingen van V3 en de vierde en vijfde klassen een symposium met een panel van bekende en minder bekende Nederlanders.


Dit symposium heeft als hoofddoel om op het gebied van seksuele en genderdiversiteit de sociale acceptatie van de jongeren te bevorderen door versterking van weerbaarheid, bewustzijn, zichtbaarheid, verbinden en betere toegang tot de samenleving. Daarbij werken we vanuit de CSB-kernwaarden: toekomstgericht, ambitieus, creatief, onderzoek en betrokken.

lees hier verder