Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan

16 maart 2020

updat maatregelen coronavirus 15-3-2020 brief ouders

Op 15 maart is de volgende brief gestuurd aan alle

ouder(s)/verzorgers(s) van de leerlingen van de CSB

Amsterdam, 15 maart 2020

Betreft: Maatregelen naar aanleiding sluiten scholen

Beste heer, mevrouw,

Afgelopen vrijdag informeerden we jullie over maatregelen ten gevolge van het corona-virus. Ook gaven we aan dat we voorbereidingen aan het treffen zijn voor digitaal lesgeven. In de keuze voor onze maatregelen volgen we de hele tijd de maatregelen van de overheid, het RIVM en de GGD Amsterdam. Als school volgen wij de ontwikkelingen op de voet. Daarnaast is er overleg tussen het college van rectoren en het bestuur van onze stichting. Ook is er contact tussen de rectoren/directeuren in de gemeente Amsterdam. Met de schoolleiding bespreken we dagelijks de maatregelen die moeten worden genomen. Wij verwachten jullie de komende periode zeer regelmatig te informeren over nieuwe ontwikkelingen en maatregelen. Wij achten het van groot belang dat we proberen zo rustig mogelijk met deze situatie om te gaan.
Conform de vanmiddag gecommuniceerde beslissing van de minister sluit per morgen de CSB.

Mochten jullie het nodig achten dat je kind conform de regeling ouders met vitale beroepen door school wordt opgevangen, neem dan contact op met de betrokken schoolleider:

Voor alle brugklassen Volkert Renooy: v.renooy@csb-amsterdam.nl

Voor alle 2de klassen Juriaan Langstraat: j.langstraat@csb-amsterdam.nl

Voor mavo 3 en 4 Mike Roos: m.roos@csb-amsterdam.nl

Voor vwo 3 en havo 3, 4, 5 Heleen Albers: h.albers@csb-amsterdam.nl

Het is van groot belang dat leerlingen meer dan ooit zelf hun uiterste best doen om achterstanden zo klein mogelijk te houden. De leraren en het team van de CSB spannen zich in om ze daarbij op diverse manieren zo goed mogelijk te helpen. Wij doen op jullie als ouders een beroep om ook je kind daar zo goed mogelijk in te ondersteunen.

Aan onze leerlingen sturen wij op dit moment de volgende informatie:

 • Zorg ervoor dat je vanaf maandag al je schoolboeken thuis hebt om indien nodig daar te kunnen werken.
 • Mocht je per ongeluk toch nog niet al je boeken thuis hebben, dan is de school open om ze alsnog op te komen halen. We verwachten dat je ze komt ophalen. Voor de leerlingen uit klas 1 en 2 kan dat morgenochtend tussen 08:30 uur en 12:00 uur. Voor de leerlingen uit klas 3 t/m 5 kan dat morgenmiddag tussen 12:30 uur en 16:00 uur. Let op: als je ziek bent of voldoet aan één van de door het RIVM genoemde criteria (verkoudheid, hoesten, keelpijn, verhoging of koorts), kom dan niet zelf naar school, maar laat je ouders of een vriend(in) je boeken halen.
 • Houd elke dag de berichten in Magister in de gaten. We zullen jullie elke dag via Magister informeren.
 • Het rooster blijft in Magister staan. Op de ingeroosterde momenten is je docent via schoolmail bereikbaar. Je kunt je docent via schoolmail een bericht sturen.
 • Je ontvangt via Magister de opdrachten die je moet doen.Dat betekent, dat je per les ziet:
  • wat je moet maken
  • wat je moet leren
  • wat je wanneer en hoe moet inleveren
 • Als je vragen hebt, mail dan je mentor.
 • Indien mogelijk en/of nodig organiseren docenten op die ingeroosterde momenten een les op afstand en geven als dat kan feedback op gemaakt werk. Ook kun je je docent per mail vragen stellen.
 • We zullen jullie hierover zeer regelmatig nieuwe informatie geven. Lees daarom dagelijks je schoolmail.
 • Alle schriftelijke toetsen die tellen voor een cijfer in deze week worden opgeschort. Docenten kunnen je wel een praktische opdracht geven, die meetelt voor een cijfer.
 • Voor de examenkandidaten: jullie worden via schoolmail op de hoogte gesteld over alle zaken die belangrijk zijn voor het (school)examen. Daar word je dus apart over geïnformeerd. Wij verwachten deze week meer informatie van de overheid en zullen jullie daarna ook informeren.

Omdat op dit moment er zeer regelmatig nieuwe maatregelen nodig zijn, verwachten we jullie de komende tijd ook zeer regelmatig te informeren als er veranderingen zijn. Dat geldt in het bijzonder voor onze examenleerlingen.

We hopen jullie op dit moment zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

namens de schoolleiding,

Tommie Verheul,

Rector