Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan

13 maart 2020

update maatregelen coronavirus 13-3-2020

Vandaag is er naar alle ouders een brief verzonden over de laatste update over het coronavirus.

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen
van de CSB

Amsterdam, 13 maart 2020

Betreft: Update maatregelen Coronavirus
Kenmerk: odiv/1920303/albh/jona

Beste heer, mevrouw,

Er is in ons land een groeiende mate van onrust vanwege de uitbraak van het Coronavirus
Covid-19. Vooralsnog heeft de regering besloten dat de scholen niet hoeven te
sluiten. Vanzelfsprekend zijn er, ook voor onze school, wel gevolgen.
In de eerste plaats volgen wij de richtlijnen van het RIVM aangaande de te nemen
voorzorgsmaatregelen: heeft u of uw kind klachten aan de bovenste luchtwegen, zoals
neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, al dan niet met koorts, dan verzoeken wij u en uw
kind niet naar school te komen. Deze maatregel geldt óók voor ons personeel.

Voor de komende schoolexamens voor de (voor)examenklassen zorgen we ervoor dat het
aantal van 100 leerlingen in één ruimte niet wordt overschreden.

Helaas betekent dit ook dat de geplande reizen voor mavo 3 en havo 4 in de week van
6 t/m 10 april geen doorgang kunnen vinden. Er wordt onderzocht op welk moment en
op welke wijze dit wordt ingehaald. Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen uit de betrokken
jaarlagen worden tezijnertijd door de eigen leerjaarcoördinator verder geïnformeerd.

Ook de informatieavonden die voor volgende week gepland staan (16 maart reisweek en
17 maart voorlichting over het CE) zullen worden afgelast als ook het volleybaltoernooi
voor de 3e klassen dat op 19 maart staat gepland.

We verwachten dat deze situatie kan leiden tot meer lesuitval dan gebruikelijk. Wij
vragen u hiervoor begrip.
Wij bereiden ons intussen ook voor op een situatie waarbij de scholen toch (deels)
gesloten moeten worden. We onderzoeken diverse vormen van thuisonderwijs met
behulp van ict.

De situatie rondom het Coronavirus vraagt van ieder van ons een grote mate van
flexibiliteit en veerkracht. Wij hopen dat we erin slagen die te tonen. Wij adviseren u om
ondertussen goed voor de gezondheid van uw kinderen en van uzelf te zorgen en de site
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over... te volgen.

Uiteraard houden ook wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.
Met vriendelijke groet,
namens de schoolleiding,

Tommie Verheul

rector

odiv_1920303_update_coronavirus_13_3_2020__003_.pdf