Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan

Informatie maatregelen omtrent Corona

Op deze pagina vind je de meest actuele maatregelen en afspraken die zijn gemaakt om het onderwijs op de CSB zo goed mogelijk doorgang te laten vinden.

Navigeer naar
info CoronaRichtlijnen

info Corona

Het blijven onzekere en spannende tijden. We weten niet hoe lang deze Coronasituatie ons leven voor een groot deel zal blijven beheersen. We vinden het belangrijk om duidelijke afspraken met elkaar te maken. Wij proberen ouders, leerlingen en medewerkers zo goed mogelijk te informeren over de maatregelen die wij nemen om het onderwijs in deze bizarre tijden op een zo veilig mogelijke manier doorgang te laten vinden.

Het doel van deze pagina is om u zo goed mogelijk te informeren. Als u als ouder vragen heeft over zaken die op deze pagina niet worden vermeld, dan kunt u contact opnemen met de leerjaarcoördinator van uw zoon of dochter.

Richtlijnen

Uiteraard zullen wij ook de komende tijd rekening houden met het Coronavirus, volgens de richtlijnen van het RIVM. In het protocol ‘openen van de scholen’ staan de te nemen (voorzorgs)maatregelen duidelijk vermeld. Dit protocol is te vinden op de website van de VO Raad.

Daarnaast willen we een aantal zaken benadrukken:

Ventilatie
De CSB beschikt over een goedgekeurd ventilatiesysteem. Daarnaast kunnen in de meeste lokalen de ramen open. Tussen de lessen door zullen de lokalen gelucht worden.

Teruggekomen uit een risicogebied?
Voor een aantal vakantiegebieden geldt een code oranje en daarmee samenhangend het dringend advies om bij terugkomst tien dagen in quarantaine te gaan. Als dit het geval is, vragen wij je zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de leerjaarcoördinator en dit te melden.

Heb je klachten?
Als school houden we ons zeer strikt aan de door het RIVM gestelde voorwaarden om op school te mogen komen. Kortgezegd vragen we iedereen om bij Coronagerelateerde klachten thuis te blijven en je zo snel mogelijk te laten testen. Neem ook in dit geval direct contact op met de leerjaarcoördinator.

Hygiënemaatregelen op school
In ieder klaslokaal is nog steeds desinfectiemiddel voor de handen beschikbaar. Iedereen die het lokaal betreedt, moet de handen desinfecteren. Dat moet ieder lesuur gebeuren.

Ook op diverse plaatsen in de gangen vind je desinfectiemiddel.

Verder hoest/nies je in de elleboog. Tussen de leerlingen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar we verwachten wel dat alle leerlingen zo min mogelijk fysiek contact met elkaar hebben; dus geen handen schudden, niet knuffelen e.d.

conform de richtlijnen van het RIVM is het ook op onze school verplicht om een mondkapje te dragen in de hal, op de gangen en in de aula. Als je zit aan een tafel in een klaslokaal of de mediatheek hoef je geen mondkapje op.

1.5 meter afstand tot de volwassenen
Volgens de RIVM richtlijnen handhaven wij de 1,5 meter afstand bij volwassenen zowel onderling als tussen leerling en volwassene.

Voor het personeel maken wij gebruik van hulpmiddelen als kuchschermen en -maskers. Ook zijn de looprichtingen aangegeven in de gangen en op de trap. Volg als leerling altijd de instructies van de volwassenen op, maar denk er zelf ook aan. Het is een belangrijke voorwaarde om als school open te mogen blijven.

Posters en markeringen in de school
Bij diverse plaatsen in de school hangen informerende posters.

De posters ‘Regels in de school’ en ‘Regels in het klaslokaal’ kunt u vinden via deze link.