Leerling
begeleiding

Wij vinden het erg belangrijk dat iedere leerling gezien wordt. Daarom zorgen wij ervoor dat alle leerlingen goed begeleid worden. 

In het persoonlijke- én studieproces worden alle leerlingen, behalve door de vakdocenten, begeleid of ondersteund door de mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders.

Met de meerderheid van de leerlingen gaat de schoolcarrière voorspoedig en zij hebben genoeg aan de begeleiding van de mentor.
Er zijn ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Hierbij kun je denken aan moeilijkheden met een bepaald vak, aanleren van leerstrategieën, het maken van huiswerk of aanpassingsproblemen. Maar er kan ook sprake zijn van een verstoorde relatie tussen een leerling en één of meer medeleerlingen of tussen een leerling en een leraar. Het kan ook gaan om persoonlijke problemen of het kiezen van een vervolgstudie. 

Naast begeleiding van de mentor kunnen de leerlingen ook een beroep doen op:

Meer informatie hierover kunt u lezen in ons ondersteuningsprofiel.

Klassenmentoren

Elke klas heeft een mentor. De mentor besteedt extra zorg aan de leerlingen van zijn/haar klas en behartigt zo nodig hun belangen. Hij/zij volgt de studieresultaten van de leerlingen en bespreekt deze met hen en, zo nodig, met de vakcollega. De mentor is de contactpersoon tussen de ouder(s)/verzorger(s) en de school. Van belang is dat ouder(s)/verzorger(s) de mentor op de hoogte stellen van bijzondere (gezins)omstandigheden die invloed kunnen hebben op het gedrag of de prestaties van de leerling. Soms doen zich bijzondere problemen voor bij leerlingen die buiten de mogelijkheden van het mentoraat vallen. De mentor kan dan de leerling en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) in contact brengen met in- of externe begeleidingsinstanties.