Leerling
begeleiding

Wij vinden het erg belangrijk dat iedere leerling gezien wordt. Daarom zorgen wij ervoor dat alle leerlingen goed begeleid worden. 

In het persoonlijke- én studieproces worden alle leerlingen, behalve door de vakdocenten, begeleid of ondersteund door de mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders.

Met de meerderheid van de leerlingen gaat de schoolcarrière voorspoedig en zij hebben genoeg aan de begeleiding van de mentor.
Er zijn ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Hierbij kun je denken aan moeilijkheden met een bepaald vak, aanleren van leerstrategieën, het maken van huiswerk of aanpassingsproblemen. Maar er kan ook sprake zijn van een verstoorde relatie tussen een leerling en een of meer medeleerlingen of tussen een leerling en een docent. Het kan ook gaan om persoonlijke problemen of het kiezen van een vervolgstudie. 

Naast de begeleiding van de mentor, kunnen leerlingen ook andere ondersteuning krijgen:

Meer informatie hierover is te vinden in ons ondersteuningsprofiel.

Klassenmentoren

Elke klas heeft een mentor. De mentor besteedt extra zorg aan de leerlingen van de klas en behartigt indien nodig hun belangen. De mentor houdt de studieresultaten van de leerlingen in de gaten en bespreekt deze met hen en, indien nodig, met collega’s. De mentor fungeert als de schakel tussen de ouder(s)/verzorger(s) en de school. Het is belangrijk dat ouder(s)/verzorger(s) de mentor op de hoogte stellen van bijzondere (gezins)omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het gedrag of de prestaties van de leerling. Soms komen er specifieke problemen voor bij leerlingen die buiten de mogelijkheden van het mentoraat vallen. In dergelijke gevallen kan de mentor de leerling en ouder(s)/verzorger(s) in contact brengen met interne of externe begeleidingsinstanties.