Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan

Millennium Skills

Bij Millennium Skills besteden wij extra tijd aan het aanleren van vaardigheden als samenwerken, kritisch denken en communicatie. Wij zien dat dit het beste werkt als leerlingen van alle niveaus samenwerken. Leerlingen van de mavo, havo en het vwo werken op deze dag samen als één groep. Millennium Skills is opgedeeld in de drie stromen Grafisch Design, Technologisch Design en Junior Businessschool. Gedurende het schooljaar volgen de leerlingen alle drie de stromen.

Navigeer naar
Technologisch DesignGrafisch designJunior Businessschool

Technologisch Design

De technologische ontwikkelingen gaan met sprongen vooruit. Om leerlingen voor te bereiden op een veranderende en complexe maatschappij wordt bij TD aandacht besteed aan de Millennium Skills samenwerken, kritisch denken, problemen oplossen en computational thinking. Binnen het onderdeel filosofie staat vooral de vaardigheid kritisch denken centraal.

De leerlingen leren na te denken over moderne technologische ethische dilemma’s. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn: hoe veilig zijn zelfrijdende auto’s, ontwikkelen robots zich tot zelflerende robots, worden drones zelfstandige killer robots, wordt de mens maakbaar door op genetisch niveau de mens te verbeteren. Prikkelende onderwerpen waarbij leerlingen in contact komen met Wetenschapsfilosofie, Sciencefiction en Futurologie.

Computational thinking is als vaardigheid onderdeel van digitale geletterdheid en is van primair belang bij het werken met de Micro:bit. Omdat computational thinking zich richt zich op de vaardigheden die essentieel zijn om problemen op te lossen waarbij veel informatie, variabelen en rekenkracht nodig zijn, leren de leerlingen met de Micro:bit stap voor stap te programmeren door een eigen ontworpen spel te digitaliseren. Door trial en error leren ze niet alleen computerpatronen en computerfuncties, maar ook problemen op te lossen waar ze zelf bij hun spelontwerp tegenaan lopen.

afbeelding bij Technologisch Design

Grafisch design

Een grafisch ontwerper houdt zich onder andere bezig met het vormgeven van logo’s, brochures en posters, maar ook met nieuwe media zoals websites, apps en video. Hiervoor zijn de vaardigheden creatief denken en communiceren heel erg belangrijk. Daarnaast moet je ook kritisch kunnen denken en met verschillende mensen kunnen samenwerken. Bij Grafisch Design besteden wij aandacht aan deze vaardigheden.

De leerlingen leren om op een creatieve manier een waardevolle boodschap over te brengen. Ze vertellen een verhaal niet alleen met woorden maar ook door gebruik te maken van verschillende media zoals fotografie, websites en video.

In het eerste jaar worden de leerlingen uitgedaagd om een campagne op te zetten voor een organisatie of stichting in Amsterdam. Daarbij leren zij om te gaan met programma’s als Photoshop en Illustrator en ook maken zij een eigen website.

In het tweede jaar gaan de leerlingen aan de slag met het maken van een eigen documentaire. Er wordt geleerd om een verhaal te vertellen door gebruik te maken van film. Gedurende het programma wordt aandacht besteed aan het gebruik van een camera en het editen van video. Maar bovenal dagen we de leerlingen uit om kritisch te kijken naar de wereld om hen heen.

afbeelding bij Grafisch design

Junior Businessschool

Bij Junior Businessschool (JBS) maken de leerlingen kennis met de (Business) wereld. We bereiden hen voor, zodat zij kunnen inspelen op bekende en onbekende ontwikkelingen in onze wereld. De leerlingen leren maatschappelijke vraagstukken te herkennen en gefundeerde keuzes te maken. We dagen hen uit hun passie te vinden en de benodigde Millennium Skills te ontwikkelen.

Het JBS-project wordt uitgesmeerd over de eerste drie leerjaren. Het eerste leerjaar is geënt op samenwerking en kennismaking met verschillende facetten van ‘Ondernemerschap’, te weten: de economische sectoren, consumentengedrag, mediawijsheid, reclame en ICT-basisvaardigheden.

In het tweede leerjaar wordt een verdiepingsslag gemaakt en staat in het teken van ‘bildung’. In het derde leerjaar ontpoppen de leerlingen zich tot echte ondernemers door daadwerkelijk een eigen pop-up onderneming op te zetten

afbeelding bij Junior Businessschool