Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan

Onderwijs

De CSB is een school voor mavo, havo en vwo. Wij bieden onze leerlingen kansen om zich te ontwikkelen. Op dynamische wijze zorgen we dat onze leerlingen klaar zijn voor een eigentijdse en levendige maatschappij. Vanuit die gedachte vormen wij ons onderwijs.

Navigeer naar
mavohavovwoDoorstromenOndersteuningsprofiel CSBWachtwoorden en login-gegevens Magister en Office365

mavo

In de mavo-afdeling is het schoolexamen gespreid over het 3e en 4e jaar. Het Centraal Schriftelijk Eindexamen vindt plaats aan het einde van het 4e jaar. De mavo is geen eindstation. Een derde van de leerlingen besluit om verder te gaan op onze havo. De overige leerlingen gaan naar het mbo. Samen met hun mentor, decaan, docenten en ouder(s)/ verzorger(s) gaan de leerlingen vanaf de 2e klas op zoek naar hun kwaliteiten en interesses.

In het 3e jaar beginnen de leerlingen met hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Deze stof is onderdeel van het eindexamen en vraagt veel van de studievaardigheden van de leerlingen. De docenten zorgen er voor dat de leerlingen tegen die tijd ook echt op het eindexamen zijn voorbereid. Voor de leerlingen die willen doorstromen naar de havo bieden we in het 4e leerjaar een overstapmodule aan. Deze module zorgt er voor dat de leerlingen voor de vakken wiskunde en Nederlands alvast op het havo-niveau worden voorbereid. Op deze wijze komen ze er achter of zij inderdaad het havo-niveau aan kunnen.

havo

De opleiding duurt 5 jaar. In de havo-afdeling is het schoolexamen gespreid over het 4e en 5e jaar. Het Centraal Schriftelijk Eindexamen vindt plaats aan het einde van het 5e jaar. In vijf jaar wordt een stevige theoretische basis gelegd voor het hbo. De havo-onderbouw duurt drie jaar. In deze jaren zitten de leerlingen in een vaste klas. De eerste twee jaar zijn voorbereidende jaren. In havo 3 wordt er gewerkt aan een profielkeuze voor de bovenbouw van de havo.

In havo 4 en 5 hebben de leerlingen een profiel gekozen met de vakken waar zij eindexamen in gaan doen. Leerlingen hebben les in clustergroepen, afhankelijk van het door hen gekozen vakkenpakket, en krijgen meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. De mentor volgt de leerling en stuurt bij waar nodig. Naast het leren in de lessen zijn er veel activiteiten die gericht zijn op een toekomst in het bedrijfsleven. Voorbeelden hiervan zijn: de stageweek, de sollicitatietraining, excursies en bedrijfsbezoeken.


afbeelding bij havo

vwo

De opleiding duurt 6 jaar. Het schoolexamen van het vwo is gespreid over het 4e, 5e en 6e jaar. Het Centraal Schriftelijk Eindexamen vindt plaats aan het einde van het 6e jaar. De leerlingen krijgen de mogelijkheid zich breed te ontwikkelen om zich zo voor te bereiden op het Wetenschappelijk Onderwijs aan een universiteit.

Vanaf het 4e jaar bereiden de vwo-leerlingen zich voor op het examen in het door hen zelf gekozen profiel. Leerlingen hebben les in clustergroepen, afhankelijk van hun vakkenpakket. De nadruk ligt op zelfstandig werken en eigen verantwoordelijkheid.

Doorstromen

Als dit voor een leerling mogelijk of wenselijk is, kan aan het eind van een schooljaar worden overgestapt naar een andere afdeling, bijvoorbeeld van havo 3 naar mavo 3/mavo 4. In uitzonderlijke gevallen kan een overstap ook plaatsvinden tijdens het schooljaar. Overleg tussen school en betrokkenen is in alle gevallen noodzakelijk. Mavo-gediplomeerden kunnen doorstromen naar havo 4. Goede resultaten en positieve adviezen zijn uiteraard voorwaarden voor succes. Ook over deze doorstroomroute vindt altijd overleg plaats.

afbeelding bij Doorstromen

Ondersteuningsprofiel CSB

Wat biedt de CSB haar leerlingen aan ter ondersteuning.

Wachtwoorden en login-gegevens Magister en Office365

Mochten leerlingen hun login-gegevens voor Magister of Office365 kwijt zijn, dan kunnen ze terecht in de mediatheek of sturen zij een mail naar mevrouw Nijks van de mediatheek: a.nijks@csb-amsterdam.nl