Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan

havo

De opleiding duurt 5 jaar. In de havo-afdeling is het schoolexamen gespreid over het 4e en 5e jaar. Het Centraal Schriftelijk Eindexamen vindt plaats aan het einde van het 5e jaar. In vijf jaar wordt een stevige theoretische basis gelegd voor het HBO. De havo-onderbouw duurt drie jaar. In deze jaren zitten de leerlingen in een vaste klas. De eerste twee jaar zijn voorbereidende jaren. In Havo 3 wordt er gewerkt aan een profielkeuze voor de bovenbouw van de havo.

In havo 4 en 5 hebben de leerlingen een profiel gekozen met de vakken waar zij eindexamen in gaan doen. Leerlingen hebben les in clustergroepen, afhankelijk van het door hen gekozen vakkenpakket, en krijgen meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. De mentor volgt de leerling en stuurt bij waar nodig. Naast het leren in de lessen zijn er veel activiteiten die gericht zijn op een toekomst in het bedrijfsleven. Voorbeelden hiervan zijn: de stageweek, de sollicitatietraining, excursies en bedrijfsbezoeken.

Navigeer naar
Havo Top

Havo Top

De CSB is een VECON Business school.

De VECON Business School kenmerkt zich door extra aandacht voor de economische aspecten van de maatschappij en voor talenten van leerlingen op het gebied van ondernemerschap en ondernemendheid. Dit is een onderdeel van de ondernemende school die wij willen zijn. Met dit programma willen we de leerlingen extra voorbereiden op een economische vervolgopleiding op het HBO.

We starten met de Havo Top in de brugklas, hoewel dit voor het VECON-programma niet vereist is. Wij kiezen hier als school voor om de leerlingen extra te motiveren en te stimuleren. Naast het reguliere lesprogramma economie worden voor de onderbouw extra modules toegevoegd.

In Havo 4 komen gastsprekers vertellen over de bedrijfstak waarin zij werkzaam zijn. Leerlingen worden getest op hun geschiktheid voor het ondernemerschap. Naast de beroepsoriƫnterende stage en een sollicitatietraining maken de leerlingen een praktische opdracht bij het vak economie. Het programma wordt afgesloten met bedrijfsbezoeken.

afbeelding bij Havo Top