Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan

Overgangsnormering 2021 en 2022

Op deze pagina vindt u informatie over de uitbreiding van de overgangsnormering naar aanleiding van de maatregelen omtrent COVID-19.

De overgangsnormen voor het jaar 2021-2022

De overgangsnormering half klassen

Navigeer naar
Uitbreiding overgangsnormering 2021

Uitbreiding overgangsnormering 2021

De CSB acht het noodzakelijk dat, naar aanleiding van het door COVID verstoorde schooljaar, de huidige overgangsnormering aangepast dan wel uitgebreid moet worden. Het belangrijkste element van de uitbreiding van de overgangsnormering is de toevoeging van de mogelijkheid voor brugklassers en tweedeklassers om plaats te nemen in de klassen 1.5 en 2.5. De bespreekzone wordt ruimer gemaakt door de introductie van deze extra optie. Daarnaast is er extra aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. Door de aanpassingen in het curriculum wordt er verder uitgegaan van een representatief cijferbeeld waarop de vigerende normering van toepassing is.

De uitbreiding van de overgangsnormering is te vinden via deze link. Het document is een uitbreiding op de overgangsnormering zoals deze staat vermeld in de schoolgids. Deze is te vinden via:https://csbamsterdam.nl/onderwijs/schoolgids

Op de uitbreiding van de overgangsnormering is ingestemd door zowel de schoolleiding als ook de personeelsgeleding, leerlinggeleding en oudergeleding van de MR.