Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan

Onze school

Onze school is....

... een middelgrote school met ongeveer 750 leerlingen en 80 medewerkers. De CSB is een school met een rijke historie in een monumentaal gebouw. De school heeft een open karakter en is groot genoeg voor een breed onderwijsaanbod en is klein genoeg voor het ontstaan van een gezellige sfeer waardoor een leerling zich thuis voelt en men oog voor elkaar heeft.

Alle leerlingen met een mavo-, mavo/havo-, havo-, havo/vwo- en vwo-advies zijn welkom, ongeacht hun geloofsovertuiging. De herkomst van onze leerlingen is een afspiegeling van de Amsterdamse samenleving.

Navigeer naar
Betekenisvol​ResultaatgerichtCreatiefEigenaarOpen

Betekenisvol

Leren lukt veel beter als je weet waarom je iets leert. Een les is effectiever als deze in een betekenisvolle context wordt aangeboden.

​Resultaatgericht

Wij richten ons op de leerling als individu. De studievoortgang van de leerling wordt streng bewaakt, indien nodig krijgt de leerling steun bij het leerproces

Creatief

Op de CSB stimuleren we leerlingen hun creativiteit te gebruiken en te ontwikkelen.

Eigenaar

Wij stimuleren de betrokkenheid van personeel, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) om het gevoel eigenaar en beheerder te zijn te vergroten.

Open

Er is sprake van een open communicatie binnen alle afdelingen. Openheid schept een veilig klimaat en sterker nog: vertrouwen. Daardoor kan men elkaar op dingen aanspreken.