Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan

De CSB als opleidingsschool

Navigeer naar
De CSB als opleidingsschool (stages)

De CSB als opleidingsschool (stages)

Bij de CSB leren docenten van én met elkaar. Als je als student voor de CSB kiest, betekent dit dat je voor een school kiest waar je tijd en ruimte vindt om je te ontwikkelen en waar je de leerlingen stimuleert door jouw vernieuwende ideeën.

Onze school is een school waarin iedereen leert. Leerlingen, studenten én medewerkers. Studenten van onze school beschouwen wij als collega’s, zij maken deel uit van een team van professionals. De studenten worden opgeleid en begeleid door enthousiaste, betrokken, gecertificeerde werkplekbegeleiders en, meer op afstand, door de schoolopleider. Wij stellen de studenten in de gelegenheid om ervaring op te doen, met zowel regulier onderwijs als met ontwikkelingsgericht projectonderwijs, (Millennium Skills), waar zij samen met twee bevoegde docenten, in teamverband een dubbele groep leerlingen leren onderwijzen.

Wij hebben ruimte voor dertig 1e en 2e graads studenten. De studenten worden opgenomen in ons team en krijgen schooleigen leerwerktaken en verantwoordelijkheden die passen bij hun niveau van ontwikkeling, zoals bijles geven en helpen bij excursies, open avonden, schoolfeesten en projectdagen. Tegelijkertijd stimuleren wij eigen initiatief en staan open voor nieuwe ideeën. Ons uitgangspunt is dat studenten op veel manieren kunnen leren. Niet alleen door de theorie in de context van de praktijk te plaatsen, successen te ervaren, te experimenteren, fouten te maken en daarvan te leren, maar ook door samen met collega’s en medestudenten door middel van intervisie te reflecteren op de eigen ontwikkeling en die van anderen. Hierbij bieden wij begeleiding op maat. Zo voert de schoolopleider regelmatig individuele gesprekken met de studenten over de voortgang.

Naast de intervisiebijeenkomsten worden er themabijeenkomsten georganiseerd waarin we specifieke onderwerpen aan bod laten komen die uit de praktijk komen, zoals de zorgstructuur, de vijf rollen van de leraar, orde houden, de werksfeer bevorderen en lesplannen maken. In de keuzes van de thema’s wordt natuurlijk ook rekening gehouden met de behoefte van de studenten.

Ben je geïnteresseerd?

Stuur dan je C.V. + motivatiebrief naar stage@csb-amsterdam.nl