Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan

Het onderwijs

We leven in een dynamische tijd. Jongeren verlangen van ons eigentijds onderwijs. Onderwijs dat prikkelt en uitdaagt en echt iets van je verwacht, dat aansluit op hun eigen manieren van leren en dat krachtig ondersteund wordt door de informatie- en communicatietechnologie die ze buiten het onderwijs dagelijks zelf gebruiken. Onderwijs dat is toegespitst op hun kennisbehoefte en capaciteiten en dat tegelijkertijd betekenisvol is. Het onderwijs op onze school speelt op die ontwikkelingen in om haar maatschappelijke taken te kunnen blijven vervullen: de zorg voor de overdracht van kennis en sociale vaardigheden, van normen en waarden en van culturele vorming.

Het onderwijs van de 21e eeuw speelt in op de maatschappelijke diversiteit. Het doet recht aan verschillen in capaciteiten, aan verschillen in individuele voorkeuren en interesses en aan culturele verschillen. Naast gemeenschappelijkheid in het aanbod is er binnen het onderwijs op onze school voldoende ruimte voor diversiteit en individuele talentontwikkeling. Goed onderwijs biedt leerlingen kansen om hun talenten voluit te ontplooien met inachtneming van ieders individuele capaciteiten. In alle afdelingen van onze school wordt daarom vernieuwend onderwijs gerealiseerd.

Navigeer naar