Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan

De visie en missie van de CSB

Wij voelen ons allemaal verantwoordelijk voor het leren: van elkaar leren, met elkaar leren, door elkaar leren. Wij stimuleren eigen inbreng en staan open voor verschillende meningen en opvattingen. Onze docenten zijn gepassioneerd en hebben liefde voor hun vak. Zij dagen de leerlingen uit om alles wat zij doen te plaatsen in het perspectief van hun eigen ontwikkeling. Dit leidt tot zelfbewuste en zelfstandige leerlingen. We bereiden onze leerlingen voor in de maatschappij van nu en straks. Daarin is het belangrijk om naast genoeg kennis en vaardigheden van de vakken voor het diploma ook je zelf goed te leren kennen en te ontdekken hoe je zelf zo goed mogelijk kan omgaan met de snelle veranderingen en toenemend complexe communicatie van de maatschappij. Nieuwsgierigheid en het aangaan van uitdagingen zijn hiervoor basisvoorwaarden.

Om leerlingen gemotiveerd te houden zijn we bezig om onze lessen betekenisvol in te richten. Voor klas 1 en 2 hebben wij voor één dag in de week ontwikkelingsgericht projectonderwijs onder de naam Millennium Skills. De projecten Grafisch Design, Technologisch Design en Junior Business School richten zich op de vaardigheden van de 21e eeuw. Wij willen hiermee leerlingen uitdagen om naar zichzelf te kijken, samen te werken en tegelijkertijd hun talenten aan te spreken.

Navigeer naar