Bij de samenstelling van de inhoud van de website van de CSB is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks is het mogelijk dat er onvolkomenheden in de informatie zitten, dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is.

De CSB is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Aan de gegevens, zoals die worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Het is niet toegestaan informatie van deze website of de inhoud ervan te vermenigvuldigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de schoolleiding van CSB.