veelgestelde
vragen

Hieronder zijn de meest gestelde vragen te vinden.

1: Wat houdt Millennium Skills precies in?

Bij MiSk leren we je vaardigheden die je nodig hebt voor jouw toekomst, zoals samenwerken, creatief denken en programmeren. Het programma MiSk bestaat uit drie stromen: Technologisch Design (TD), Grafisch Design (GD) en Junior Business School (JBS). In een schooljaar volgen de leerlingen alle stromen.

Meer informatie kan je hier vinden.

2: Is de school makkelijk bereikbaar?

De CSB is bereikbaar met tramlijn 5, tramlijn 6, de Amstelveenlijn 25, bus 165, 199 en met de fiets. De school ligt aan fietspaden en veilige oversteekplaatsen. Ook vanuit de randgemeenten is de school goed bereikbaar.

3: Hoeveel leerlingen zitten er in een brugklas op de CSB?

Dit jaar zitten er in de brugklassen tussen de 23 en 29 leerlingen.

4: Kom ik bij mijn klasgenoten/vrienden in de klas?

Als je graag bij klasgenoten/vrienden in de klas wilt, kan je dat op het aanmeldingsformulier vermelden. Wij houden daar zoveel mogelijk rekening mee.

5: Hoe ziet een schooldag er uit qua tijden?

De schooldag start 8.30 uur. Alle lessen duren 50 minuten, behalve het tweede uur, dat duurt 5 minuten langer om de dag te openen. Het eerste uur is er altijd een KeuzeWerkTijd-uur (KWT) waarvoor je je kan inschrijven. De laatste les in de brugklas is in principe het 6e of 7e uur. Dat wil zeggen tot 14.30 of 15.35 uur.

6: Wat houdt KeuzeWerkTijd in?

Op 3 dagen in de week staat op het eerste uur KWT in het rooster. Leerlingen kunnen zich hiervoor inschrijven. Tijdens het KWT uur biedt een vakdocent ondersteuning, verdieping en/of verbreding. Ofwel iedere leerling komt met een hulpvraag naar deze les.

7: Werken leerlingen op de CSB met boeken of met laptops?

Op de CSB werken we zowel met boeken als met laptops. We vinden het belangrijk dat je leert vanuit een boek. We gebruiken de laptop in de les om ervoor te zorgen dat de lesstof actueel en interactief wordt gemaakt. Vanaf de brugklas moet je dan ook beschikken over een eigen laptop. Deze kan je zelf aanschaffen maar deze kan je ook huren via school.

8: Hebben de leerlingen op de CSB een kluisje?

Alle leerlingen uit de onderbouw kunnen gebruik maken van een kluisje.

9: Hoe beoordelen brugklasleerlingen de sfeer op de CSB?

Jaarlijks wordt op de CSB het brugklastevredenheidsonderzoek afgenomen. Uit deze enquête blijkt dat de leerlingen de CSB (o.a. onderwijs, mentoraat en activiteiten) positief beoordelen.

10: Hoeveel huiswerk wordt er op de CSB gegeven?

Naast het werken en leren tijdens de lessen wordt er verwacht dat een leerling thuis nog tijd aan school besteedt. De hoeveelheid tijd verschilt per leerling. Als er goed is gewerkt in de klas kan je rekenen op één tot anderhalf uur werk per dag. Voor de dag Millennium Skills heb je geen huiswerk.

11: Wat is een klassenvertegenwoordiger?

Elke klas heeft een klassenvertegenwoordiger. Ben jij klassenvertegenwoordiger, dan ga jij praten met de mentor of leerjaarcoördinator over onderwerpen die bij jouw klasgenootjes spelen. Dus jij bent de contactpersoon tussen je klas en de school.

12: Wat is de Jongerenrechtbank?

De Jongerenrechtbank is een groep leerlingen van de CSB die is opgeleid door echte rechters, advocaten en openbaar aanklagers om recht te kunnen spreken. Als een leerling een schoolregel heeft overtreden, wordt er geen sanctie door de school opgelegd, maar wordt de zaak voorgelegd aan de Jongerenrechtbank. Uiteraard gebeurt dit in overleg met en na goedkeuring van de leerling en ouders. Uitgangspunt bij de Jongerenrechtbank is dat de nadruk ligt op herstel: we gaan hierna op goede voet met elkaar verder.

13: Wat zijn de regels rondom mobiele telefoons?

Vrijwel alle leerlingen hebben een smartphone mee naar school. Voor zover deze niet in de les gebruikt wordt, zijn ze opgeborgen in de telefoonzakken in het lokaal. Buiten de lestijd, bijvoorbeeld in pauzes, kunnen leerlingen hun telefoon voor niet-schoolse zaken gebruiken. Voor de rust in school is het niet toegestaan om in de gangen te telefoneren.

14: Wat is het beleid bij dyslexie?

Leerlingen met een dyslexie-verklaring kunnen in de brugklas ondersteuning krijgen van de remedial teacher. Daarnaast kunnen zij gebruik maken van extra tijd bij toetsen. In overleg met mentor en zorgcoördinator worden op maat extra afspraken gemaakt.

15: Wat is het beleid bij aanname en doorstroom?

Het basisschooladvies is leidend bij de plaatsing in de brugklas. Wij hebben mavo, mavo/havo, havo, havo/vwo en vwo  brugklassen. Tijdens het schooljaar wordt goed gekeken naar de ontwikkeling van de leerling op diverse gebieden. Het is mogelijk om bij goede resultaten en werkhouding door te stromen naar een hoger niveau.

16: Hoe houdt de CSB contact met ouders?

Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond. Op deze avond maken ouders kennis met de mentor van hun kind. De mentor vertelt over de klas en de belangrijke zaken van het schooljaar. In Magister kunnen ouders o.a. de resultaten van hun kind volgen. Verder zijn er twee keer per jaar ‘driehoeksgesprekken’ tussen mentor, ouder en leerling. De leerling staat centraal en neemt het voortouw in dit gesprek.

17: Wordt het vak Spaans aangeboden op de CSB?

Op de CSB wordt het vak Spaans elementair aangeboden op de havo. Dat betekent dat je dit vak kunt kiezen in 4 havo en dat je daar examen in kunt doen. Voor de andere twee afdelingen is het vak (nog) niet te kiezen.

18: Hebben jullie naschoolse activiteiten?

Je kunt bij ons in de brugklas aan Topscore meedoen, lid worden van de fotografieclub, in een schoolband musiceren of deelnemen aan de sterrenkundeclub. Ook organiseren we klassenactiviteiten en schoolfeesten.

19: Wat zijn de schoolkosten?

De CSB vraagt één keer per schooljaar een vrijwillige ouderbijdrage om het onderwijs beter en leuker te maken. Deze bijdrage is voor dit schooljaar vastgesteld op € 110,00.  Wij organiseren voor diverse leerjaren schoolreizen. Deze worden apart in rekening gebracht.

20: Waar staat de C van CSB voor?

Vanaf 2020 wordt het onderwijs op de CSB gegeven vanuit vijf kernwaarden, waarin (maatschappelijke) betrokkenheid en een onderzoekende houding naar elkaars overtuiging centraal staan. Daarmee is de stelling dat op de CSB er niet één algemeen geldende levensovertuiging leidend is. We delen één uitgangspunt: ieder mens mag een eigen levensovertuiging hebben. Er wordt op een positieve en nieuwsgierige manier gekeken naar de diversiteit aan opvattingen en identiteiten onder de medemens. Iedereen die dit onderschrijft, is welkom op de CSB.