Ziekmelden en
te laat komen

Helaas komt het wel eens voor dat je ziek bent of naar de dokter of tandarts moet. Belangrijk is dan dat je dat op tijd aan ons meldt. Wij hanteren daarbij de volgende afspraken:

Ziek

Wanneer je ziek bent, geeft jouw ouder/verzorger dit in de ochtend tussen 08.00-08.30 uur telefonisch, bij voorkeur via de voicemail (optie 2), door. Het telefoonnummer is 020 6423902. Ze moeten dan wel duidelijk jouw naam en klas inspreken. Als je een afspraak hebt bij de dokter horen we graag welk tijdstip je er niet bent. Als je meerdere dagen ziek bent, vragen wij je ouder/verzorger iedere dag even in te spreken dat je nog ziek bent.

Als het voor jouw ouder/verzorger handiger is kunnen ze het ook per email doorgeven aan receptie@csb-amsterdam.nl.

Wanneer je niet ziek bent gemeld, komt de vermelding AB in Magister. Dit houdt in dat wij niet weten waar jij bent. Je ouder/verzorger heeft twee werkdagen de tijd om de CSB alsnog op de hoogte te brengen waarom je er niet was. Wanneer er na twee werkdagen nog niet gebeld is, wordt de code AB omgezet in de code SP (spijbelen). Wanneer jij code SP hebt, zul jij dit uit moeten zitten. Als een SP uitgezeten is, wordt de code gewijzigd in SU.

Afspraak dokter/tandarts

Voor een afspraak met de dokter/orthodontist kan je ouder/verzorger je dit ook één of meerdere dagen van te voren tussen 08.00 uur en 16.00 uur telefonisch, bij voorkeur via de voicemail (optie 2), doorgeven. Ze spreken de afwezigheid in met duidelijke vermelding van de naam en jouw klas en de lesuren dat je afwezig zal zijn. Dit wordt verwerkt in Magister met de code ZG of DG. Een brief achteraf is niet (meer) nodig. 

Te laat

Wanneer je te laat in de les verschijnt, word je ’te laat’ gezet; dit gebeurt met de code TO in Magister. Leerlingen die te laat komen, moeten zich de volgende ochtend om 08.00 uur op school melden in de mediatheek.

Wanneer je uit de les gestuurd wordt (is UK in Magister), meld je je bij de verzuimcoördinator in de mediatheek. Hier krijg je een gele kaart. Je levert je telefoon in en gaat rustig alleen aan een tafel zitten. Twee minuten voor het einde van de les mag je de telefoon weer ophalen en ga je terug naar de docent. De docent ondertekent de gele kaart. Na jouw laatste lesuur meld je je, mét de gele kaart, in het opvanglokaal/de mediatheek en blijft een uur uitzitten. Uitzitten kan elke dag na het laatste lesuur van de leerling, tot 16.30 uur.

Van herhaald te laat komen of herhaalde verwijdering uit de les worden je ouders/verzorgers op de hoogte gebracht. In bepaalde gevallen zal de leerplichtambtenaar worden ingeschakeld.

Verlof aanvragen

Als je verlof wil aanvragen voor een hele of halve dag, dan moet je dat zes weken van te voren doen. Je moet hiervoor een formulier ophalen bij de administratie. Je kan ze ook hier downloaden, printen en laten invullen door je ouders. Je levert het formulier in bij de leerjaarcoördinator. Het is altijd verstandig als je ouders vooraf bellen met de leerjaarcoördinator. Vaak kunnen dan al afspraken worden gemaakt. Bij het goedkeuren van jouw verlofaanvraag moeten wij ons wel houden aan de leerplichtwet.

Voor alle informatie verwijzen wij u naar de Schoolgids 2023-2024.