Ziekmelden en
te laat komen

Helaas komt het wel eens voor dat je ziek bent of naar de dokter of tandarts moet. Belangrijk is dan dat je dat op tijd aan ons meldt. Wij hanteren daarbij de volgende afspraken:

Ziek:

Wanneer je ziek bent, geeft jouw ouder/verzorger dit in de ochtend tussen 08.00-08.30 uur telefonisch, bij voorkeur via de voicemail (optie 2), door. Je ouder/verzorger kan dit ook per email doorgeven aan receptie@csb-amsterdam.nl.

Als je langere tijd ziek bent, verzoeken wij je ouder/verzorger de vierde dag van de ziekte weer even naar school te bellen.

Wanneer er niet naar school gebeld is, komt de melding AB in Magister. Dit houdt in dat wij niet weten waar jij bent. Je ouder/verzorger heeft twee werkdagen de tijd om de CSB alsnog op de hoogte te brengen waarom je er niet was. Wanneer er na twee werkdagen nog niet gebeld is, wordt de code AB omgezet in de code SP (spijbelen). Wanneer jij code SP hebt, zul jij dit uit moeten zitten. Als een SP uitgezeten is, wordt de code gewijzigd in SU.

Afspraak dokter/tandarts:

Voor een afspraak met de dokter/orthodontist kan je ouder/verzorger je dit ook één of meerdere dagen van te voren tussen 08.00 uur en 16.00 uur telefonisch, bij voorkeur via de voicemail (optie 2), doorgeven. Ze spreken de afwezigheid in met duidelijke vermelding van de naam en jouw klas en de lesuren dat je afwezig zal zijn. Dit wordt verwerkt in Magister met de code ZG of DG. Een brief achteraf is niet (meer) nodig. 

Te laat:

Wanneer je te laat in de les verschijnt, word je ’te laat’ gezet; dit gebeurt met de code TO in Magister. Leerlingen die te laat komen, moeten zich de volgende ochtend om 08.00 uur op school melden in het opvanglokaal. (Bij afwezigheid van de verzuimcoördinator is dit in de mediatheek.)

Wanneer je uit de les gestuurd wordt (is UK in Magister), meld je je bij de verzuimcoördinator in het opvanglokaal (bij afwezigheid van de verzuimcoördinator is dit in de mediatheek). Hier krijg je een gele kaart. Je levert je telefoon in en gaat rustig alleen aan een tafel zitten. Twee minuten voor het einde van de les mag je de telefoon weer ophalen en ga je terug naar de docent. De docent ondertekent de gele kaart. Na jouw laatste lesuur meld je je, mét de gele kaart, in het opvanglokaal/de mediatheek en blijft een uur uitzitten. Uitzitten kan elke dag na het laatste lesuur van de leerling, tot 16.30 uur.

Van herhaald te laat komen of herhaalde verwijdering uit de les worden je ouders/verzorgers op de hoogte gebracht. In bepaalde gevallen zal de leerplichtambtenaar worden ingeschakeld.

Verlof aanvragen;

Verzoeken om een vrij dagdeel of vrije dagen dienen zes weken van tevoren schriftelijk, via het formulier ‘Aanvraagformulier verlof wegens gewichtige omstandigheden’ of ‘Aanvraagformulier vakantieverlof’ (door jou af te halen bij de administratie en in te vullen door jouw ouders/verzorgers), bij de leerjaarcoördinator te worden ingediend. Wij adviseren vooraf telefonisch overleg te plegen. Vaak kunnen dan al afspraken worden gemaakt. Overigens zullen wij ons daarbij moeten houden aan de leerplichtwet en de richtlijnen ter zake van de gemeente.

Voor alle informatie verwijzen wij u naar de Schoolgids 2023-2024.