Ziekmelden en
te laat komen

Helaas komt het wel eens voor dat je ziek bent of naar de dokter of tandarts moet. Belangrijk is dan dat je dat op tijd aan ons meldt. Wij hanteren daarbij de volgende afspraken:

Ziekmelden:

Wat als je niet ziek bent gemeld? De vermelding AB verschijnt in Magister. Dit betekent dat we niet weten waar je bent. Je ouder/verzorger heeft twee werkdagen de tijd om de CSB alsnog op de hoogte te brengen van de reden van je afwezigheid. Als er na twee werkdagen nog geen melding is gedaan, wordt de code AB omgezet in SP (spijbelen). De code SP betekent dat je deze gevolgen moet accepteren. Zodra een SP is uitgezeten, wordt de code gewijzigd in SU.

Afspraak dokter/tandarts:

Te laat

Te laat in de les? In Magister wordt de code TO genoteerd. Telaatkomers melden zich de volgende ochtend om 08.00 uur in het verzuimlokaal (of, bij afwezigheid van de verzuimcoördinator, in de mediatheek). Een moment om na te denken en te leren van de tijd die ons soms ontglipt.

Uit de les gestuurd? In Magister wordt de code UK genoteerd. Je gaat naar de verzuimcoördinator in het verzuimlokaal. Daar ontvang je een gele kaart. Je levert je telefoon in en gaat rustig alleen aan een tafel zitten.

 1. Terug naar de les:
  • Ga terug naar de les en laat de gele kaart ondertekenen.
  • Maak met de docent een afspraak voor een gesprek.
 2. Uitzitten:
  • Na je laatste lesuur meld je je, met de gele kaart, in het verzuimlokaal of de mediatheek.
  • Je blijft daar een uur zitten.
  • Uitzitten kan vrijwel dagelijks na het laatste lesuur, tot 16.30 uur.

Als je vaak te laat komt of steeds weer uit de les wordt gestuurd, zullen je ouders of verzorgers hiervan op de hoogte worden gebracht.

In sommige gevallen kan zelfs de leerplichtambtenaar worden ingeschakeld.

Verlof aanvragen

 1. Verlof aanvragen:
  • Als je verlof wilt aanvragen voor een hele of halve dag, moet je dat zes weken van tevoren doen.
  • Hiervoor haal je een verlofaanvraagformulier op bij de administratie.
  • Je kunt het formulier ook hieronder downloaden, printen en door je ouder/verzorger laten invullen.
  • Lever het ingevulde formulier in bij de leerjaarcoördinator.
 2. Voorbereiding:
  • Het is verstandig als je ouder/verzorger vooraf belt met de leerjaarcoördinator.
  • Vaak kunnen dan al afspraken worden gemaakt.
 3. Goedkeuring en leerplichtwet:
  • Bij het goedkeuren van jouw verlofaanvraag moeten we ons wel houden aan de leerplichtwet.

Alle informatie is te vinden in de Schoolgids 2023-2024.