Millennium
skills

Bij Millennium Skills (MiSk) besteden wij extra tijd aan het aanleren van vaardigheden als samenwerken, kritisch denken en communicatie. Wij zien dat dit het beste werkt als leerlingen van de mavo, havo en het vwo samenwerken. Leerlingen werken op deze dag samen als één groep. Millennium Skills is opgedeeld in de drie stromen Grafisch Design, Technologisch Design en Junior Business School. Gedurende het schooljaar volgen de leerlingen alle drie de stromen. De Millennium Skills worden gegeven in leerjaar één tot en met drie.

ms_jbs
JUNIOR
BUSINESS
SCHOOL

Ontwikkel je talenten en bereid je voor op ondernemen in een wereld vol verandering.

Bij Junior Businessschool (JBS) ontdek je de wereld van het bedrijfsleven. We bereiden je goed voor zodat je kan inspelen op bekende en onbekende ontwikkelingen in de wereld. Je leert maatschappelijke vraagstukken (zoals armoede, milieuproblemen) te herkennen en doordachte keuzes te maken. We dagen je uit om je passie te vinden en de benodigde Millennium Skills te ontwikkelen.

Het JBS-project wordt verdeeld over de eerste drie leerjaren. In het eerste leerjaar ligt de focus op samenwerking en kennismaking met verschillende onderdelen van ‘Ondernemerschap’, te weten: de economische sectoren, consumentengedrag, mediawijsheid, reclame en ICT-basisvaardigheden.

In het tweede leerjaar wordt een verdiepingsslag gemaakt en staat in het teken van ‘bildung’. Dit betekent dat er projecten worden gedaan waarmee jij jezelf én je medeleerlingen beter leert kennen. In het derde leerjaar word je een echte ondernemer door daadwerkelijk een eigen pop-up onderneming op te zetten.

ms_td
TECHNOLOGISCH
DESIGN

Je leert na te denken over moderne technologische ethische dilemma’s.

De technologische ontwikkelingen gaan met sprongen vooruit. Bij Technologisch Design (TD) besteden we aandacht aan onmisbare vaardigheden om je hierop voor te bereiden. Denk aan:

  1. Samenwerken: leren werken in teams en projecten.
  2. Kritisch denken: analyseren, evalueren en slimme keuzes maken.
  3. Problemen oplossen: creatieve oplossingen bedenken voor complexe vraagstukken.
  4. Computational thinking: begrijpen hoe computers denken en problemen oplossen.

Binnen het onderdeel filosofie staat vooral de vaardigheid kritisch denken centraal. Je leert na te denken over moderne technologische ethische dilemma’s. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn: hoe veilig zijn zelfrijdende auto’s, ontwikkelen robots zich tot zelflerende robots, worden drones zelfstandige killer robots, wordt de mens maakbaar door op genetisch niveau de mens te verbeteren? Prikkelende onderwerpen waarbij je in contact komt met Wetenschapsfilosofie, Sciencefiction, Futurologie en computational thinking.

ms_gd
GRAFISCH
DESIGN

Leren creatief denken en communiceren in verschillende media.

Een grafisch ontwerper houdt zich onder andere bezig met het vormgeven van logo’s, brochures en posters, maar ook met nieuwe media zoals websites, apps en video. Hiervoor zijn de vaardigheden creatief denken en communiceren heel erg belangrijk. Daarnaast moet je ook kritisch kunnen denken en met verschillende mensen kunnen samenwerken. Bij Grafisch Design (GD) besteden wij aandacht aan deze vaardigheden.

Je leert om op een creatieve manier een waardevolle boodschap over te brengen. Je vertelt een verhaal niet alleen met woorden maar ook door gebruik te maken van verschillende media zoals fotografie, websites en video.

Ontwikkelingen voor de bovenbouw

Dit schooljaar starten we met een pilot voor mavo 3 leerlingen die graag een praktijkgericht vak willen volgen. In leerjaar 3 is dit vak onderdeel van de Millennium Skills. Na het derde leerjaar van de mavo kun je ervoor kiezen om in het vierde leerjaar examen te doen in het praktijkgerichte programma dat valt onder Dienstverlening en Producten. De inhoud van het praktijkgerichte programma sluit aan bij de Millennium Skills van de onderbouw. Ook voor de havo (en op termijn het vwo) is een dergelijk praktijkgericht programma in ontwikkeling.