Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan

Dit is onze school

We leven in een dynamische tijd. De wereld verandert snel en daar willen wij onze leerlingen op voorbereiden. Naast een opleiding op mavo, havo of vwo-niveau, bieden we hen de ontwikkeling van “21ste-eeuwse skills”, oftewel kennis en vaardigheden voor de toekomst. Daarnaast speelt ons onderwijs in op de maatschappelijke diversiteit. Het doet recht aan verschillen in capaciteiten, aan verschillen in individuele voorkeuren en interesses en aan culturele verschillen. Er is binnen onze school voldoende ruimte voor diversiteit en individuele talentontwikkeling. Goed onderwijs biedt leerlingen kansen om hun talenten voluit te ontplooien. In alle geledingen van onze school wordt daarom vernieuwend onderwijs gerealiseerd.Agenda

Wij kiezen voor CSB. En jij?