PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

De CSB Amsterdam verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

De CSB Amsterdam verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

De CSB Amsterdam gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De CSB Amsterdam gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. We anonimiseren deze gegevens vóórdat ze verwerkt worden, is er een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google en wordt deze data niet gedeeld met derden.


BEVEILIGING

De CSB Amsterdam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze administratie via administratie@csb-amsterdam.nl. De CSB Amsterdam heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: