Betekenisvol
onderwijs

De CSB biedt mavo | havo | vwo-onderwijs. We hebben in de onderbouw kansklassen dus afhankelijk van het groep 8 advies kun je bij ons starten in een van de volgende klassen: mavo | mavo-havo | havo | havo-vwo | vwo.

Ons onderwijs is toekomstgericht, onderzoekend, ambitieus, creatief en betrokken. Dit zijn de kernwaarden van het onderwijs op de CSB.

Bij de CSB werken we vanuit de visie van Betekenisvol Leren. Wat houdt dat in?

Kortom, als je straks onze school verlaat, heb je niet alleen kennis, maar ook vaardigheden en zelfvertrouwen die je verder brengen.

De opleidingen

De mavo duurt 4 jaar en is geen eindstation. Een deel van de leerlingen stroomt door naar de havo. Vanaf het vierde leerjaar kun je aansluiten bij de overstapmodule. Na mavo 4 kiezen de meeste leerlingen voor een leuke mbo-opleiding die bij hen past. Samen met hun mentor, decaan, docenten en ouders/verzorgers ontdekken leerlingen vanaf de 2e klas klas hun kwaliteiten en interesses.

De havo duurt 5 jaar en bereidt je voor op een hbo-opleiding. In de onderbouw krijg je alle vakken, zodat je kunt ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Vanaf het vierde leerjaar kies je een profiel. Met dit vakkenpakket ga je door naar je eindexamen. Naast de lessen zijn er tal van activiteiten gericht op de toekomst, zoals de stageweek, de sollicitatietraining, excursies en bedrijfsbezoeken.

Het vwo duurt 6 jaar en bereidt je voor op een wetenschappelijke opleiding. We werken samen met de universiteit, en vanaf het vierde leerjaar kun je deelnemen aan de workshops van het Pre-University College van de VU. In die periode kies je ook je vakkenpakket en bereid je je voor op het eindexamen.

Doorstromen

Als het voor een leerling mogelijk of wenselijk is, kan er aan het einde van een schooljaar worden overgestapt naar een andere afdeling. Bijvoorbeeld van havo 3 naar mavo 4. In uitzonderlijke gevallen kan een overstap ook tijdens het schooljaar plaatsvinden. Overleg tussen school en betrokkenen is in alle gevallen noodzakelijk. Met een mavodiploma kan een leerling doorstromen naar havo 4. Goede resultaten en positieve adviezen zijn uiteraard voorwaarden voor succes. Ook over deze doorstroomroute vindt altijd overleg plaats.