Betekenisvol
onderwijs

De CSB biedt mavo-havo-vwo onderwijs. We hebben in de onderbouw kansklassen dus afhankelijk van het groep 8 advies kun je bij ons starten in een mavo, mavo-havo, havo, havo-vwo klas of vwo-klas.

Ons onderwijs is toekomstgericht, onderzoekend, ambitieus, creatief en betrokken. Dit zijn de kernwaarden van het onderwijs op de CSB.

Wij gaan daarbij uit van onze visie: Betekenisvol Leren. Dat betekent dat wij nieuwe kennis verbinden aan bestaande kennis, we maken een verbinding tussen jou, de buitenschoolse wereld en de lesstof. Hierdoor kun je het beter onthouden en weet waarom je iets leert en waarom het belangrijk is voor nu en de toekomst. Door aan te sluiten bij jouw persoonlijke ontwikkeling, je te betrekken bij én verantwoordelijk te maken voor je eigen leerproces, zorgen wij ervoor dat jij onze school verlaat met toekomstbestendige kennis en vaardigheden.

De opleidingen

De mavo duurt 4 jaar. Deze opleiding is geen eindstation want bij ons besluit een deel van de leerlingen om verder te gaan op de havo. Daarvoor kan je vanaf het vierde leerjaar aansluiten bij de overstapmodule. De meeste leerlingen gaan na mavo 4 naar een leuke mbo opleiding die bij ze past. Samen met hun mentor, decaan, docenten en ouder(s)/ verzorger(s) gaan de leerlingen vanaf de 2e klas op zoek naar hun kwaliteiten en interesses.

De havo duurt 5 jaar en in deze tijd wordt een goede basis gelegd voor een hbo opleiding. In de onderbouw heb je alle vakken, zodat je kan kijken wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Vanaf het vierde leerjaar kies je een profiel. Met dit vakkenpakket ga je door naar je eindexamen. Naast het leren in de lessen zijn er veel activiteiten die gericht zijn op de toekomst. Voorbeelden hiervan zijn: de stageweek, de sollicitatietraining, excursies en bedrijfsbezoeken.

Het vwo duurt 6 jaar, zodat je je breed kan ontwikkelen en voorbereiden op een wetenschappelijke opleiding, als dat je ambitie is. Hiervoor werken wij samen met de universiteit en kan je vanaf de 4e klas mee doen aan de workshops van de Pre-University College van de VU. Vanaf het vierde jaar kies je je vakkenpakket en bereid je je voor op het examen.

Doorstromen

Als dit voor een leerling mogelijk of wenselijk is, kan aan het eind van een schooljaar worden overgestapt naar een andere afdeling, bijvoorbeeld van havo 3 naar mavo 3/mavo 4. In uitzonderlijke gevallen kan een overstap ook plaatsvinden tijdens het schooljaar. Overleg tussen school en betrokkenen is in alle gevallen noodzakelijk. Mavo-gediplomeerden kunnen doorstromen naar havo 4. Goede resultaten en positieve adviezen zijn uiteraard voorwaarden voor succes. Ook over deze doorstroomroute vindt altijd overleg plaats.