Ons
verhaal

Thuis voor de Toekomst

De CSB is een middelgrote school met ongeveer 880 leerlingen en ruim 85 medewerkers. De CSB is een school met een rijke historie in een monumentaal gebouw. De school heeft een open karakter en is groot genoeg voor een breed onderwijsaanbod en klein genoeg voor het ontstaan van een gezellige sfeer. Er is aandacht voor elkaar en je voelt je snel thuis op school.

Alle leerlingen met een advies voor mavo, mavo/havo, havo, havo/vwo en vwo zijn welkom, ongeacht hun geloofsovertuiging. De herkomst van onze leerlingen is een afspiegeling van de samenleving in Amsterdam, Amstelveen en omstreken. 

Op de CSB werken we met zowel klassieke als eigentijdse vormen van onderwijs. De kracht van onze school is om het beste uit onze leerlingen te halen. We begeleiden jou naar het juiste diploma én bereiden je voor op de maatschappij van nu en straks. We hechten grote waarde aan jouw persoonlijke ontwikkeling en bieden je meer dan de standaard vakken. Dit doen we onder andere met de Millennium Skills in de onderbouw. We leren je om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leerproces. Op deze manier heb je invloed op je eigen succes. We verbinden de lesstof met jou en de maatschappij.

We zien onze school als een mini-samenleving waar je jezelf leert kennen en het perspectief van de ander. Een school waar je vaardigheden en kennis op doet voor nu en voor de toekomst.

Wij zijn jouw Thuis voor de Toekomst.

ONS GEBOUW

Historie

Onze school is gevestigd in een uniek gebouw aan de De Cuserstraat 3 in Amsterdam. 

Dit gebouw is rond 1960 ontworpen door de bekende architecten Marius Duintjer, Dick van der Klei en kunstenaar Charles Karsten , die de zogenaamde “kletsmuurtjes” heeft bedacht. In maart 1961 werd de eerste paal geslagen en in juni 1963 werd de school officieel geopend.

Het oorspronkelijke gebouw was circa 100 meter breed en had aan beide zijden van de middenbouw twee vleugels, ongelijk van lengte. Het werd gebouwd in de tijd van openluchtscholen, hetgeen terug te vinden was in de grote openslaande deuren van sommige lokalen. De sterrenwacht, betaald door ouders en leraren, werd in het najaar van 1962 geplaatst; men verwachtte hier aan de rand van Amsterdam weinig last van nachtlicht.

Het gebouw is een rijksmonument. In oktober 2009 zijn twee nieuwe vleugels geopend, deze behoren niet tot het rijksmonument. Deze vleugels worden gebruikt voor creatieve vakken zoals muziek, tekenen, Millennium Skills en sport.

Thuis voor de Toekomst

Om het gebouw van de school nog beter te laten passen bij ons onderwijs wordt er de komende tijd voor een deel van de school een vernieuwd interieurontwerp gemaakt door Roos Ros en Doka Concepts. Hierbij wordt aangesloten bij de kenmerkende kwaliteiten van het monumentale deel van het gebouw: geometrische vormen, minimalistisch en veel daglicht. 

De vernieuwde CSB, een plek die betekenisvol onderwijs biedt dat aansluit bij de moderne wereld, terwijl het een warme basis biedt voor leerlingen en medewerkers: Thuis voor de toekomst!