aanmelden

De CSB is zowel aangesloten bij de Kernprocedure Amsterdam als Amstelland. Deze kernprocedures werken allebei met de online aanmelding via ELK (Elektronisch Loket Kernprocedure).

Kernprocedure Amsterdam 2024

Aanmelding

Voor de digitale aanmeldingsperiode (maandag 20 t/m zondag 31 maart 2024) krijgen ouders/verzorgers van Stichting ELK een link per e-mail voor de officiële aanmelding voor de loting en matching. Inloggen kan met het ELK-nummer als gebruikersnaam (iedereen heeft een eigen ELK-nummer). Jouw gegevens staan al klaar in dit ouderportaal. Er verschijnt een lijst met middelbare scholen die passen bij het advies van de basisschool. Ouders/verzorgers ontvangen van ELK een bevestigingsmail van de aanmelding.

Meer informatie over de overstap is te vinden op de Schoolkeuze020 website.

Plaatsing

Op 17 april ontvang je bericht over de middelbare school waar je bent ingeloot. Ouders/verzorgers krijgen een e-mail met een link naar het ouderportaal van ELK. Daar is de uitslag van de loting en matching te vinden. Geen e-mail? Op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur is de Servicedesk van ELK bereikbaar op 020-811 99 44.

Alle leerlingen die op de CSB geplaatst worden, ontvangen vervolgens een bericht met een link naar ons aanmeldingsformulier.

Kernprocedure Amstelland 2024

Aanmelding

Voor de Kernprocedure Amstelland is de inschrijvingsperiode maandag 25 t/m zondag 31 maart 2024.

De Kernprocedure Amstelland maakt voor de aanmelding en het overdragen van leerlingendossiers gebruik van het systeem Elektronisch Loket Kernprocedure (ELK) Amstelland. Het aanmelden op een school voor VO gaat vanaf dit jaar uitsluitend digitaal via het ouderportaal in ELK.

In de week van maandag 18 t/m vrijdag 22 maart 2024 krijgen ouders/verzorgers van noreply@elkamstelland.nl een e-mail met inloggegevens voor het ELK ouderportaal Amstelland. Meer informatie over de aanmelding is te vinden op informatie_over_digitaal_aanmelden_PO_2024_KP_Amstelland.pdf (swvam.nl)

Plaatsing

Alle leerlingen die op de CSB geplaatst worden, ontvangen vervolgens een bericht met een link naar ons aanmeldingsformulier.

Als wij meer aanmeldingen uit de regio Amstelland krijgen dan wij op onze school kunnen plaatsen, zullen wij deelnemen aan de decentrale loting op woensdag 17 april 2024. Alle kinderen die op 17 april uitgeloot zijn en de CSB op eerste voorkeur hebben staan, worden door ons aangemeld voor de centrale plaatsing en loting op 23 april.

Als er nog plekken vrij zijn zullen wij dat hier op de website plaatsen. Wilt u gebruik maken van deze (mogelijke) plekken dan kunt u een mail sturen naar leerlingenadministratie@csb-amsterdam.nl.
Wij zullen deze verwerken en op dinsdag 21 en woensdag 22 mei laten wij u weten of wij tot plaatsing over kunnen gaan.

Vragen en klachten

De VO-scholen in Amstelland hebben afgesproken zich te houden aan de kernprocedure. Heeft u vragen of klachten over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, dan kunt u contact opnemen met de VO school van uw eerste voorkeur. De contactpersoon voor het aannamebeleid vindt u op de pagina van de betreffende school in deze schoolkeuzegids.
Mocht u daarna alsnog een klacht willen indienen over de procedure tot definitieve plaatsing van uw kind, dan kunt u uw klacht indienen volgens bijgaande procedure in het Reglement klachtencommissie.

Let op: het klachtenformulier dient uiterlijk op vrijdag 10 mei in het bezit te zijn van de klachtencommissie. Deze commissie kan besluiten, de ouders te horen en beoordeelt op grond van alle beschikbare informatie of een klacht al dan niet gegrond is. De commissie heeft geen beslissingsbevoegdheid maar brengt advies uit aan het Bevoegd Gezag van de betreffende school.

Download en bekijk de Schoolkeuzegids_Kernprocedure_Amstelland_2020.pdf (swvam.nl) voor alle relevante informatie.

Zij-instromer

Wil je overstappen naar de CSB vanaf een andere middelbare school? Of dat mogelijk is, hangt af van meerdere factoren. Het belangrijkste is of we plaats hebben in het leerjaar en op het juiste niveau. Ook bij deze aanmeldingsprocedure maken wij onderscheid tussen Amsterdam en Amstelland. Wil je overstappen naar de CSB? Lees dan verder op onze pagina zij-instroom.